ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

        ՄԵԳ-ը հաստատում է հստակ հաղորդակցության ուղիները զանազան բնույթի գործունե-ությունների հետ՝ պահելով հաղորդակցության և խորհրդատվությունների բարձր մակարդակ, համարելով, որ  դա կայուն զարգացման կարևորագույն բաղկացուցիչ մասն է: