ՄՈԼԻԲԴԵՆ

 

        Մետաղական մոլիբդենն օգտագործվում է  հատուկ պողպատային ձուլվածքներում, լուսային և էլեկտրասարքավորումներում: Մաքուր մոնոբյուրեղային մոլիբդենը  կիրառվում է հայելիների  արտադրությունում` հզոր գազադինամիկ լազերների  համար: Որպես լավ ջերմաէլեկտրիկ նյութ կիրառվում է  նաև  ջերմաէլերտրագեներատորների արտադրությունում:

        Մոլիբդենը  օգտագործվում է բարձր ջերմաստիճանային վակուումային դիմադրության վառարաններում որպես տաքացուցիչ և ջերմամեկուսիչ :

        Մոլիբդենի դիսիլիցիդը որպես տաքաուցիչ օգտագործվում է  մինչև 18000 C  և օքսիդացնող մթնոլորդտ  ունեցող վառարաններում :

        Լամպերի արտադրությունում, այդ թվում  ընդհանուր օգտագործման  շիկացման լամպերում  մոլիբդենն անփոխարինելի է :

        Մոլիբդենի առավել արժեքավոր հատկություններից մեկն այն է, որ ի տարբերություն այլ ծանր մետաղների, նրա համակցությունները քիչ թունավոր են: Սա դարձնում է մոլիբդենն առանձնապես հարմար համաձուլվածքային մետաղ` դեղագործական, սննդի և  քիմիական արդյունաբերության մեջ օգտագործվող տարողությունների արտադրության համար, օգտագործվում է նաև դեղագործության մեջ:

        Մոլիբդենի պահանջարկը մեծապես կախված է պողպատի համաշխարհային  արտադրության հետ, վերջինիս ծավալների 80%-ը իրացվում է հենց պողպատի արտադրության համար: