ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

        ՄԵԳ-ը  մոլիբդենի խտանյութը  ենթարկում է թրծման` բազմահատակ վառարանում, որի արդյունքում ստացված  մոլիբդենի օքսիդը հումք է հանդիսանում ֆերոմոլիբդենի և  մետաղական մոլիբդենի արտադրության համար:

        Խտանյութի թրծումը բազմահատակ վառարանում ունի մի շարք առավելություններ՝ ավանդական պտտվող խողովակային վառարանների նկատմամբ: Այն  առավելագույնս  ավտոմատիզացված է, չի պահանջում լրացուցիչ վառելանյութ այրումն ապահովելու համար, խնայում է հումքային ռեսուրսները, նվազեցնում   փոշու արտանետումները ,ապահովում ռենիումի թորահանման բարձր աստիճան, երկարացնում միջվերանորոգման ժամկետները` նվազեցնելով վերանորոգման ծախսերը:

        Բազմահատակ վառարանը նպաստում  է առավելագույն արդյունավետությամբ  տեխնոլոգիական պրոցեսների կառավարմանը և բարձր որակի արտադրանքի ստացմանը:

        Բազմահատակ վառարանի  աշխատանքային ռեժիմն անընդհատ է, իսկ արտադրողականությունը  ՄԵԳ–ում  կազմում է 20-22 տն/օր :

        ՄԵԳ–ում ֆերոմոլիբդենի հալումը կատարվում է հորանային վառարանում,  մոլիբդենի մետաղաթերմիկ  վերականգնումով`մասնավորապես սիլիկաթերմիկ եղանակով: Մոլիբդենի տեխնիկական օքսիդը վերականգնիչ մետաղների և երկաթ պարունակող հավելանյութի հետ  բեռնվում  է վառարան և օքսիդավերականգնման ռեակցիաների հաշվին տեղի է ունենում համաձուլվածքի ստացում: Քանի որ մետաղաթերմիկ ռեակցիաներն  ընթանում են առանց արտաքին էներգիայի ծախսման:

        Մետաղական մոլիբդենը ստանում ենք հիդրոմետալուրգիական եղանակով: Մոլիբդենի տեխնիկական օքսիդի ամոնիակաջրով լուծահանման  արդյունքում ստացված ամոնիումի մոլիբդատի աղը վերականգնվում է մինչև մաքուր մոլիբդենի փոշի, մամլվում և եռակալվում :

        Ամոնիումի պերռենատը ստանում ենք  մոլիբդենի խտանյութի թրծման արդյունքում`վերջինիս գազամաքրման համակարգում կուտակված շլամներից :