ՄԵՐ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

        “Մաքուր երկաթի գործարան” ԲԲԸ-ն աշխատում է “Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ” ՓԲԸ-ի   կողմից արտադրված մոլիբդենի խտանյութի հիման վրա` մշակելով տարեկան 6500-7000 տն խտանյութ:

        Մշակված խտանյութից արտադրվում է  տարեկան  3000-3500 տն ֆերոմոլիբդեն ,   մինչև 750 տն մետաղական մոլիբդեն և 200 կգ ամոմիումի պերռենատ, որոնք արտահանվում են  Եվրոպական Միության երկրներ: