ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ

 

        Մենք շարունակում ենք իրականացնել մեր աճի ռազմավարությունը և անընդհատ փնտրում ենք մրցակցային առավելությունների նոր աղբյուր՝ նպատակ ունենալով ապահովել բարձր շաույթաբերություն:

        Այդ բանին մենք հասնում ենք՝ աշխատողների, գործընկերների, բաժնետերերի, համայնքների, պետության և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ համագործության միջոցով, որը հիմնված է փոխադարձ արժեստեղծման վրա:

        Մեր նպատակն է՝

  • Ապահովել կոնկրետ և մնայուն արժեքների ստեղծում կապիտալի ապահովման և օպտիմալացման, գործառնական արդյունավետության միջոցով,
  • Ստեղծել աշխատանքային այնպիսի միջավայր, որը թույլ կտա աշխատողներին հասնել իրենց մասնագիտական առաջընթացի նպատակներին և ֆինանսական հաջողություն բերել իրենց ու ընկերությանը,
  • Լինի օգտակար հանրությանը,

        Իր գործունեության ընթացքում ՄԵԳ-ը ղեկավարվում է ներքոհիշյալ արժեքներով և նպատակներով՝

  • Բոլոր գործառնությունների, ծրագրերի, բիզնես զարգացման և վարչարարության ուղեցույցը որակն է,
  • Նորարարություններ, ձգտել ոլորտում լինել առաջատար, ինչի համար տանել նոր գաղափարների շարունակական փնտրտուք,
  • Ղեկավարության կողմից բարձր պատասխանատվություն և իրենց տրված լիազորությունների օգտագործում աշխատակիցներին նշված ուղղություններով աշխատելու ուղորդում, ոգևորում, շահադրդում:
  • Բոլոր նախատեսվող և իրականացված միջոցառումների տրամաբանական արդյունքը՝ ֆինանսական հաջողությունն է, որը ընկերության իրականացված աշխարհայացքի, ստեղծած արժեքների և ներդրված համակարգերի արտացոլումն է: